top of page
Borum_byggerådgivning_bomærke.png

Kompetencer

Hos Borum Byggerådgivning løser vi sager fra a-å, primære for den almene sektor.

 

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser indenfor byggeri & renovering, facility management, fraflytningssyn og forsikrings- & skadessager

Byggeri & Renovering

Byggeri & Renovering

Borum byggerådgivning har erfaring med alle faserne fra idéoplæg til udførsel og idrifttagning.

Vi har udarbejdet og gennemført alt fra helhedsplaner, etablering af mindre vaskerier samt større og mindre renoveringssager.

Artboard 2.png

Totalrådgivning

Rådgivning fra idéoplæg til aflevering samt 1- og 5 års eftersyn

Artboard 2 copy 3.png

Arkitektrådgivning

Udfærdigelse af tegningsmateriale i autoCAD i 2D eller Revit i 3D.

Alt fra skitser til færdigprojekt, optegning af eksisterende forhold etc.  

Artboard 2 copy.png

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning i forbindelse med totalentrepriser og større byggesager. Processen opstart, tilsyn etc. til kontrakt- og økonomistyring.

Artboard 2 copy 4.png

1- og 5 års eftersyn

Gennemførelse af 1- og 5 års eftersyn.

Artboard 2 copy 2.png

Teknisk rådgivning

Gennemførelse af forundersøgelser og udarbejdelse af løsningsforslag til specifikke byggetekniske udfordringer.

Artboard 2 copy 5.png

Serviceaftaler

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse, kontrakts udkast m.v.

facility management

Facility Management

In-house har vi flere års erfaring indenfor Facility Management, på såvel praktisk- som strategisk niveau.

Vi har specialiseret os i, at danne grundlag for og koordinere kollektivråderetssager, udfærdige tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplaner af den komplette bebyggelse og meget mere.

Artboard 2 copy 6.png

Tilstandsvurdering

Udarbejdelse af rapport om bygningsdeles tilstand samt driftsbekendtgørelsen §64.

Artboard 2 copy 7.png

Kollektivråderetssager

Projektering, planlægning og koordinering af udskiftning af køkkener og badeværelser.

Artboard 2 copy 8.png

Drift- & Vedligeholdsplaner

Vurdering og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

fraflytningssyn

Fraflytningssyn

Med vores medarbejders mangeårige erfaring, indenfor administration og drift og vedligehold af udlejningsejendomme tilbyder vi at forestå fraflytningssyn på vegne af bygningsejer, hvor vi kan varetage samtlige af delelementer et komplet syn består af.

Artboard 2 copy 9.png

Fraflytningssyn

Varsling og gennemførelse af fraflytningssyn.

Artboard 2 copy 10.png

Renovering udenfor normalistandsættelse

Håndtering og koordinering af af renovering udenfor normalistandsættelse.

forsikrings- & skadessager

Forsikrings- & Skadessager

På grund af vores viden inden for det administrative- og byggetekniske område, og ej at forglemme vores medarbejdere med en ekspertise indenfor håndtering af de nødvendige måleinstrumenter og indsigt i forsikringsvilkår, har vi igennem flere år forestået skadesanmeldelse og håndtering af denne, på vegne af boligselskaber og forsikringsselskaber.

Artboard 2 copy 11.png

Forsikringsskader

Anmeldelse af forsikringssager, koordinering med taksator, indhentning af tilbud samt koordinering af skadesudbedring.

Artboard 2 copy 12.png

Skimmel

Udtagning af prøver, måling og registrering, vurdering af omfang, forslag til udbedring samt indhentning af tilbud og koordinering af skadesudbedring.

Artboard 2 copy 13.png

Øvrige skader

Afviste forsikringsskader, skader forårsaget af mislighold etc.

Brug for detaljer? Kontakt os

Vi er her for at rådgive. Kontakt os på e-mail eller telefonen.

bottom of page